Pierwsza w powiecie!

stacja kontroli pojazdów sierakowice prawe dyzio

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie badań technicznych pojazdów, skutkuje to wysoką jakością wykonywanych usług a przede wszystkim zadowoleniem klientów, którzy ufając nam co roku wracają do naszej stacji by poddać pojazdy rzetelnej kontroli. 

Gwarantujemy najwyższą jakość usług!

Najlepsi specjaliści

Zatrudniamy diagnostów z najszerszym zakresem uprawnień. Nasi fachowcy służą pomocą w sprawach technicznych jak też w interpretacji przepisów prawa dotyczącego badań technicznych pojazdów.

Prawie 20 lat na rynku!

W lipcu 2001 roku otworzyliśmy pierwszą w powiecie skierniewickim Okręgową Stację Kontroli Pojazdów.

Krótki czas oczekiwania

Nasza stacja kontroli pojazdów zapewnia krótkie oczekiwanie na wykonanie badania pojazdu, gdyż zawsze na zmianie jest minimum dwóch diagnostów, a często kiedy jest to konieczne nawet trzech.

Masz jakieś pytania?
Chętnie na nie odpowiemy!

Usługi

Przeglądy rejestracyjne

Stacja jest wyposażona w wysokiej klasy urządzenia kontrolne. Przyrządy i urządzenia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów posiadają aktualne certyfikaty oraz poddawane są okresowym przeglądom.

Diagnostyka samochodowa

Oferujemy Państwu pełna gamę badań technicznych pojazdów: samochody osobowe, samochody dostawcze, samochody ciężarowe do 3,5 t, motocykle
ciągniki rolnicze, oraz badania techniczne pojazdów sprowadzonych z za granicy.

Badania dodatkowe

 Możemy Państwu zaoferować pełną gamę badań technicznych motocykli, ciągników rolniczych, samochodów osobowych oraz ciężarowych do 3,5 tony DMC, badanie stanu zawieszenia, regulacje świateł.

Pomoc przy zakupie pojazdów

 Na naszej stacji mogą Państwo wykonać sprawdzenie pojazdu przez zakupem, taka usługa zawiera przejazd przez całą ścieżkę diagnostyczną, ocenę ogólną powłoki lakieru oraz podłączenie pojazdu pod komputer diagnostyczny w celu sprawdzenie możliwych błędów.
 
Lp.WyszczególnienieCena PLN brutto
1Okresowe badanie techniczne:
1.1motocykl, ciągnik rolniczy62
1.2samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t.d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.198
1.3przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.40
1.4przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.78
1.5pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)85
1.6taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)42
1.7pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)50
1.8pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)63
1.9pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)48
2Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1skuteczności i równomierności działania hamulców20
2.2ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania14
2.3połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu20
2.4toksyczności spalin14
2.5poziomu hałasu20
2.6geometrii kół jednej osi36
2.7działania amortyzatorów jednej osi14
2.8wszystkich innych usterek łącznie20
3Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych):
3.3motocykl,motorower, ciągnik rolniczy116
3.4samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t.d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.169
3.5przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.92
4Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu220
4.2po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)94
4.3dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym51
5Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych, oraz pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przez orgrany Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki wojskowe podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policję, Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną, a rejestrowanego ponownie przez starostę (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)220
5.2po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)94
6Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.1który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)42
6.2który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)50
6.3który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)85
6.4do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)48
6.5w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, tj. podrodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi (za badanie specjalistyczne)82
7Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy135
7.2czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze321
7.3czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób348
7.4ustalenie nieznanych podstawowych danych technicznych pojazdu, tj. rodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi itp.51

Uwagi:

  1. Dla pojazdu zgłoszonego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym ‚przystosowany do ciągnięcia przyczepy’ lub ‚HAK’ opłaty jak w lp. 7.1 nie pobiera się.
  2. W wypadku, gdy łączna opłata za badanie według lp. 4.1 i 5.1 byłaby większa od opłaty za okresowebadanie, zgodnie z lp. 1, przyjmuje się opłatę taką, jak za okresowe badanie techniczne pojazdu.
  3. Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.

Opinie naszych klientów

Przypominamy o upływie terminu badania!

Z nami nie zapomnisz o przeglądzie. Bezpłatne przypomnienie SMS zostanie wysłane na podany przez Ciebie numer telefonu na 7 dni przed terminem badania technicznego!

Zapraszamy do naszej stacji!

stacja diagnostyczna

poniedziałek – piątek
07:00 do 19:30
sobota
07:00 do 15:00

Przewiń do góry