Get Adobe Flash player

WAŻNE INFORMACJE


Auto z zagranicy?

Jeżeli sprowadziłeś samochód z zagranicy udaj się najpierw z dokumentami do Wydziału Komunikacji celem ustalenia rodzaju badania technicznego.

 

 

Jakie dokumenty należy zabrać na badanie techniczne pojazdu ? 

Na badanie techniczne należy zabrać dowód rejestracyjny pojazdu lub pozwolenie czasowe. Jeśli dowód jest zatrzymany przez organ kontroli ruchu drogowego - pokwitowanie zatrzymanego dowodu lub skierowanie z wydziału komunikacji na badanie techniczne pojazdu. 

Jeśli pojazd wyposażony jest w instalację LPG, CNG lub LNG klient dodatkowo musi mieć ze sobą ważną i pozytywną decyzję z badania odbiorczego zbiornika do gazu wydaną przez Transportowy Dozór Techniczny. 

Jeśli pojazd wyposażony jest w urządzenia techniczne, które podlega dozorowi TDT, również musi mieć ze sobą decyzję potwierdzającą ważność  badania dozorowego.

 

Gdy policjant zatrzyma dowód rejestracyjny .... 

w przypadku gdy policja lub inny organ kontroli drogowej zatrzyma dowód rejestracyjny pojazdu za stwierdzone w pojeździe usterki, właściciel pojazdu jest zobowiązany stawić pojazd na dodatkowe badanie techniczne wraz z pokwitowaniem za zatrzymany dowód rejestracyjny, na którym kontrolujący wypisał stwierdzone usterki. 

Badanie polega na sprawdzeniu czy wymienione usterki zostały usunięte. Po stwierdzeniu, że usterki usunięto, diagnosta wystawia zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego, w którym wpisuje, że ustała przyczyna zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Cena badania wynosi 20 złotych za każdą stwierdzoną usterkę. Jeśli ilość usterek byłaby duża a cena dodatkowego badania przekroczyłaby cenę badania okresowego, wtedy wykonuje się badanie okresowe i przedłuża termin następnego badania. 

Z zaświadczeniem z badania oraz z pokwitowaniem zatrzymania dowodu, właściciel udaje się do wydziału komunikacji i odbiera zatrzymany dowód rejestracyjny.

 

Gdy nie ma w dowodzie rejestracyjnym miejsca na pieczątki diagnosty 

Najpierw należy udać się do stacji kontroli. Po pozytywnym badaniu diagnosta wystawi zaświadczenie z przeprowadzonego badania. Następnie z tym zaświadczeniem, dowodem rejestracyjnym pojazdu oraz kartą pojazdu, należy udać się do wydziału komunikacji w celu wydania nowego dowodu.

 

maly

Tel: 468 353 270
    691 353 270
 Sierakowice Prawe,
141b,
czynne:
poniedziałek-piątek
07:00 do 20:00
sobota
 07:00 do 16:00
Formy płatności:

-gotówką
-kartą płatniczą
-przelewem
  

maly

 

pytanie